Blikseminslag is voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden. En in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Echter, nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Daarom hebben de TVD, VVEM en Event Safety Institute samen met de Vakgroep Bliksembeveiliging van Techniek Nederland en Techniek Nederland de brochure Bliksembeveiliging bij buitenevenementen opgesteld. Deze geeft informatie over het voorkomen van mogelijke risico’s van blikseminslag. De brochure moet de algemene bewustwording rond bliksembeveiliging tijdens buitenevenementen vergroten.

Blikseminslag blijft voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden en in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het echter voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Zo is het in het geval van noodweer boven en evenemententerrein bijvoorbeeld mogelijk om mensen tegen directe blikseminslag te beschermen door ze te laten schuilen in een ruimte die is voorzien van bliksembeveiliging. Het is één van de maatregelen die omschreven staat in de brochure Bliksembeveiliging Bij Buitenevenementen. De brochure geeft verder onder meer informatie over het maken van een bliksem-risicotekening van het terrein. Daarmee kunnen organisatoren bepalen welke gebieden veilig zijn.

 De brochure tref je bijgaand aan en is te downloaden via de website van Techniek Nederland: https://www.technieknederland.nl/ of via de Brochure Bliksembeveiliging bij buitenevenementen