Welkom op de website van de TVD

De TVD is dé branchevereniging voor tentenverhuurbedrijven in Nederland en is opgericht op 12 november 1996. Zij vertegenwoordigt de tentenverhuurbedrijven die bij haar zijn aangesloten.

NEN 8020-41

Deze norm is van toepassing op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit.

Lees hier de meest gestelde vragen.

AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is per 1 januari 2018 in werking getreden en kent per 1 april wijzigingen in de onderliggende ministeriële regeling. De AMvB stelt wettelijke regels aan de wijze waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, zoals evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst.

Richtlijn voor de Constructieve veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-maatregelen

Begin 2020 heeft Nederland te maken gekregen met een uitbraak van COVID-19. Wat eerst normaal was werd van de een op de andere dag ongewoon. Het werd een leefomgeving waarbij we 1,5 meter in acht moesten nemen. Het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies) heeft gemeend dat het zinvol is om een richtlijn te schrijven waarin de constructieve veiligheid voor deze bouwsels wordt geregeld. Daarbij wil het COBc aansluiten bij de “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning”. Hierin is de constructieve veiligheid voor kortstondig functionerende bouwsels bij evenementen geregeld.

Onze sponsors (buitengewone leden)