Secretariaat en advies

Het secretariaat van de TVD is ondergebracht bij
Debbie Reinders, pr-, communicatie en organisatieactviteiten
T: 06 20984633
E: tvd@tentenverhuur-tvd.nl

De adviseur van de TVD is Menno Hoezee, Tentconsultant 
T: 06 53475702
E: info@tentconsultants.com