Lidmaatschap

Lidmaatschap TVD

Het lidmaatschap van de TVD is voor tentenverhuurbedrijven in Nederland. Heeft u interesse in dit lidmaatschap? Stuur een mail aan het secretariaat. Zij zullen met u contact opnemen om u van meer informatie te voorzien.
Onderstaand treft u aan links naar diverse documenten die van toepassing zijn voor het lidmaatschap.
 
 

Sponsor / Buitengewoon lidmaatschap

De TVD biedt toeleveranciers de mogelijkheid om als sponsor/buitengewoon lid toe te treden tot de Nederlandse vereniging van tentenverhuurbedrijven. Op hen is een aangepast lidmaatschapsrecht van toepassing.

Toeleveranciers die zich bezighouden met de productie en/of levering van specifieke (onder)delen en diensten voor de tentenbranche kunnen buitengewoon lid worden van de TVD en hebben zo een laagdrempelig platform om met de leden van de TVD in contact te komen. De mix tussen leden en hun toeleveranciers draagt bij tot een betere onderlinge verstandhouding en samenwerking. Door de leden wordt het onderlinge (informele) contact tussen branchegenoten als zeer waardevol ervaren.

Na goedkeuring door het bestuur wordt het lidmaatschap toegekend.

Als sponsor/buitengewoon lid

  • ontvangt u een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten (2 per jaar [excl. ALV]) en workshops van de TVD.
  • ontvangt u de periodieke nieuwsbrief van de TVD.
  • heeft u de mogelijkheid eens per jaar een advertentie/advertorial in de nieuwsbrief te plaatsen.
  • krijgt u een vermelding op de website met logo.
  • wordt u in de gelegenheid gesteld de leden van de TVD uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek. Voor eigen kosten.
  • wordt u in de gelegenheid gesteld de leden een aanbod te doen voor het gezamenlijk inkopen van producten.

Kosten voor het buitengewoon lidmaatschap zijn € 750,-, excl. BTW per kalenderjaar.

De informatie is hier ook te downloaden.